Vadehavet

Den 23. juni 2014 udpegede UNESCO den danske del af Vadehavet som Verdensarv. Hermed er det samlede vadehavsområde fra Ho Bugt i nord og 500 km sydpå til Den Helder i Holland et samlet verdensnaturarvsområde - et af verdens 197 mest værdifulde naturområder. Vadehavet er samtidig Danmarks største nationalpark.

Det står hurtigt klart, at der er tale om naturoplevelser i verdensklasse, når de store flokke af trækfugle fylder himlen over Vadehavet og de tilstødende marskarealer i forårs- og efterårsmånederne. 12 mio. trækfugle trækker igennem Vadehavet 2 gange om året og får fyldt energidepoterne op, inden de atter stiger til vejrs på deres videre færd mod ynglepladser eller overvintringskvarterer fjernt herfra. Man kan opleve flokke på flere tusinde ryler og gæs, der fylder himlen og skaber deres helt eget maleri eller stærenes spektakulære solnedgangsdans, sort sol.

 

Strandene på Rømø

Dyp tæerne i vandet eller gå all-in og tag en dukkert i det store Vesterhav, der allerede eksisterede for 350 millioner år siden.

I dag er Vesterhavet et populært sted for bl.a. windsurfere, der udnytter vinden og de stærke bølger på bedste vis. 

Strandene langs Vesterhavet er velbesøgt af mennesker fra nær og fjern på grund af deres flotte og særegnede natur og ikke mindst de badevenlige strande.

Slå jer løs på Rømø Sønderstrand - et paradis for blokarts og kitesurfere. Eller tag med hest og galopér i vandkanten mens solen går ned - en helt enestående oplevelse.

Strandene på Rømø er et eldorado for drageentusiaster - ikke mindst den første weekend i september, hvor Rømø Dragefestival afvikles.

Diger og sluser

Længst mod vest ligger det flade marsklandskab og Vadehavet.

Her er store vidder og en horisont så uendelig, at man kan føle sig ganske lille på kanten af havet. Vadehavet er det ene øjeblik tørlagt bund, så langt øjet rækker, og få timer senere fuldstændigt oversvømmet af havet.

Vidåslusen og Det Fremskudte Dige beskytter hele Tøndermarskens 12.000 hektar jord og 15.000 indbyggere mod oversvømmelser fra Vadehavet.

I Tøndermarskens Naturcenter, der ligger lige ved slusen, er det muligt at få mere at vide om det specielle landskab - marsken, dens natur og dens enorme fuglerigdom.

 

Tøndermarsken

Luften i marsken er helsebringende. Den inspirerer til at male himlen blå mellem de duftende krydderurter, som svajer i marsken, og giver fårene appetit på endnu en dag på friskgrønne diger.

Tøndermarsken er med ca. 2.500 hektar Danmarks største sammenhængende engområde. Landskabet er karakteristisk for marskområderne langs Nordsøen.

Marsklandet har et rigt fugleliv og en meget varieret flora. I Margrethe Kog er der en saltvandssø med mange helt særlige vadefugle.

 Sort sol

Sort sol er et naturfænomen, der kan opleves forår og efterår, når stærene samles i Tøndermarsken og Ribemarsken i enorme flokke, og gør sig klar til træk.

Stærene kommer fra alle landene omkring Østersøen og Norge. Lige før stærene går ned i rørskovene for natten, tegner de store flokke fascinerende mønstre på himlen - dette kaldes sort sol og kan f.eks. opleves i marsken ved Højer.

Sort sol afsluttes hver aften med at stærene sætter sig til ro i tagrørene, normalt op til en time før solnedgang.

Overnatningsområderne flyttes hele tiden for at snyde rovfuglene, og fordi tagrør efter nogle dages benyttelse brækker, så stæren bogstaveligt talt kommer til at sidde med fødderne i vand.

Sort sol i Tøndermarsken kan enkelte gange rumme op til en million fugle. Når overnatningsflokken bliver større end 500.000 fugle, splittes flokken dog normalt op, da der bliver for megen uro.

Bestil guidet tur

Tag med på tur sammen med professionelle og dygtige guider - book turen direkte hos Sort Safari: